Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet

Mesterfokozatot adó közismereti osztatlan tanári szakképzettség kétszakos képzésben szerezhető.

választható szakpárok listája:

 • angol nyelv és kultúra tanára - dráma- és színházismeret-tanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - informatikatanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár
 • angol nyelv és kultúra tanára - német nyelv és kultúra tanára
 • angol nyelv és kultúra tanára - természetismeret-környezettan tanár
 • informatikatanár - dráma- és színházismeret-tanár
 • informatikatanár - magyartanár
 • informatikatanár - német nyelv és kultúra tanára
 • informatikatanár - természetismeret-környezettan tanár
 • magyartanár - dráma- és színházismeret-tanár
 • magyartanár - német nyelv és kultúra tanára
 • magyartanár - természetismeret-környezettan tanár
 • német nyelv és kultúra tanára - dráma- és színházismeret-tanár
 • német nyelv és kultúra tanára - természetismeret-környezettan tanár

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolával közös képzésben egyetemünk lehetőséget biztosít közismereti – hittanár-nevelőtanár szakpáros képzés elvégzésére is. A közös képzést – mivel az hitéleti tanárképzésre is irányul – a Hittudományi Főiskola hirdeti meg. (Bővebben az alábbi weblapon tájékozódhat: http://www.vhf.hu.)

Az osztatlan tanári mesterképzés kimenete lehet általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség.

A hallgatók a két képzési típus közül a 6. félév végén választanak, és döntésükről írásbeli nyilatkozatot tesznek.

A választott képzési forma alapján a képzési idő lehet 10, 11 vagy 12 félév. A megszerzendő kreditek ennek megfelelően legalább 300 legfeljebb 360 kredit.

A képzés főbb területei: a szakterületeknek megfelelő tudományos és módszertani tartalmak, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, valamint gyakorlati képzés. A képzés utolsó két féléve iskolai gyakorlat, amelynek keretében a hallgató komplex tanári tevékenységet végez valamely köznevelési intézményben.

Felvételi információk:

Az osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek a felvételi eljárás keretében pályaalkalmassági vizsgán kell részt venniük.

Az alkalmassági vizsga személyes beszélgetés, amelynek elemei a következők:

 •  Kötelező elem:

 - jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján a jelentkező pályaelképzeléseinek ismertetése.

 •   Választható:

  - vagy egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése;

  - vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról, a nevelési szempontok kiemelésével.

A dráma- és színházismeret-tanár szakot választóknak a pályaalkalmassági vizsgán kívül gyakorlati vizsgát is kell tenniük. A gyakorlati vizsga elemei:

  - a jelölt által szabadon választott memoriter (vers, próza) előadása;

  - a jelölt által látott színházi előadás elemzése (gépelt 1-3 oldal).

Az oklevél kiadásának feltétele: az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Kivételt képez az eszperantó nyelv.

Az alapszakos (BA) oklevéllel rendelkezők kizárólag kétszakos osztatlan tanárképzésre jelentkezhetnek. Az emelt szintű érettségi vizsga számukra kiváltható a diplomás pontszámítással. Az ő esetükben a képzési idő a már teljesített kreditek beszámításával rövidül!

Bővebb információ:

Pannon Egyetem Tanárképző Központ

levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

telefon: 88/624-000/6004

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: http://tanarkepzoweb.uni-pannon.hu