Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet

 

Kedves Hallgatók!

A tanulmányaikat záró szakdolgozat témája a következő:
–    képesítő fordítás és elemzése: AB irányban és
–    képesítő fordítás és elemzése: BA irányban.

Kérjük, a szakdolgozat forrásanyagát minden esetben egyeztessék a választott témavezetővel.
A szakdolgozat témáját a szakdolgozati bejelentő lapon kell leadni az 1. félévben november 30-ig az intézeti titkárságon. 
A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit az intézeti honlapon találják meg.
A tanulmányok során az 1. és a 2. félévben szakdolgozati szemináriumot (I. és II.) kell fölvenni a választott témavezetőnél. A szakdolgozati szeminárium teljesítési követelményeit az adott félévre a választott oktatóval kell egyeztetni.

Aktuális modelltanterv

Útmutató a szakmai gyakorlat megszervezéséhez és a szakmai beszámoló elkészítéséhez

Szakmai gyarkorlatról szóló igazolás - MINTA

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Szakdolgozati konzultáció

Útmutató a terminológiai jegyzék elkészítéséhez

Teminológiai jegyzék - német MINTA

Terminológiai jegyzék - angol, MINTA

Szakdolgozati témabejelentő lap