Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet

Az Intézet kutatási spektruma felöleli a német nyelvtudomány, a német irodalomtudomány, a német kisebbségtudomány és a német szakdidaktika különféle témáit. Legfontosabb integratív vonulatunk az interkulturalitás megjelenési formáinak vizsgálata. Ez tükröződik nemzetközi kutatási aktivitásainkban és pályázati tevékenységünkben is.

Aktuális kutatási projektjeink többek között:

  • Interkulturális germanisztika német mint kisebbségi nyelv és német mint idegen nyelv súlyponttal (projektpartner: Martin Luther Egyetem Halle-Wittenberg);
  • Interkulturalitás országhatárokon innen és túl – mint germanisztikai probléma (projekt-partner: Opolei Egyetem/Lengyelország és Selye János Egyetem Révkomárom/Szlovákia).